Tysiące kłamstw żydowskich od setek lat

Dosyć oszustw, kłamstw i lawiranctw historyków, polityków i dziennikarzy żydowskich.

Powinienem napisać książkę, w której „udowadniałbym” jak Gross, że wszystkich Polaków, Węgrów i Żydów przed w czasie i po wojnie zamordowali Żydzi. Nie mogę jednak, bo straciłbym twarz…ale mogę w skrócie napisać o tym co naprawdę złego robili Żydzi :

 

– Za lata terroru, trwające od wielu wieków, po dzień dzisiejszy.
– Za wypędzenie ponad 1,5 miliona Polaków z polskich kresów.
– Za wzięcie do niewoli we wrześniu 1939 roku 450 tysięcy oficerów,
podoficerów i żołnierzy polskich.
– Za wymordowanie kilkudziesięciu tysięcy polskich oficerów służb militarnych
(Katyń jest jednym z kilkunastu tego typu miejsc (np. w Żytomierzu
zlikwidowano około 7 tysięcy ludzi, w Tomsku kilkanaście tysięcy,
w Ludwipolu około 2 tysiące, przy szosie Kostopol – Ludwipol – około 2
tysięcy, większość to żołnierze września)1, gdzie NKWD dokonało ludobójstwa.
Rozkazy wydawali Żydzi – Stalin2 i Beria. Komendanci obozów
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie też byli Żydami. Osobiście też
Żydzi rozstrzeliwali Polaków w Katyniu. NKWD kojarzy się ludziom
z radzieckimi bandytami, ale organizacja ta była tylko ręką, cały plan
eksterminacji narodów świata ma inną genezę.

– Za eksterminację ponad 350 tysięcy Polaków po II wojnie światowej.
– Za zamordowanie ponad 300 tysięcy Polaków w bolszewickich
i polskich kaźniach, w tym wielu zasłużonych dowódców wojskowych.
– Za skazanie na śmierć polskich żołnierzy w Poznaniu w 1956 roku,
za odmowę strzelania do cywilów.
– Za kolaborację w czasie II wojny światowej z naszymi wrogami.
– Za grabież ziem polskich i utworzenie z Polski kraju podwładnego
po dzień dzisiejszy.
– Za witanie w 1939 roku chlebem i solą hitlerowców i bolszewików.
– Za zniszczenie polskiej religii, tradycji, kultury, sztuki, inteligencji,
arystokracji, ziemiaństwa i całego dziedzictwa narodowego.
– Za grabież i wyprzedaż polskiego majątku narodowego.
– Za codzienne kłamstwa historyczne i za fanatyczny rasizm do Polaków.
– Za wprowadzenie w Polsce zamętu i bezhołowia, gdzie można bezkarnie
mordować, gwałcić dzieci, zabierać ludziom majątki, a jednocześni
wsadzać niewygodnych i niepokornych do więzienia, powodować
śmierć i ciężkie cierpienia i choroby wmawiając, że przyczyny tych
chorób nie istnieją.

– Za zawłaszczanie polskich ziem na podstawie sfałszowanych
dokumentów hipotecznych.
– Za codzienne kłamstwa w mediach i coraz większe ograniczanie
fikcyjnych praw obywatelskich.”

– Za śmierć Jezusa Chrystusa, zniszczenie cywilizacji rzymskiej, zagładę
inteligencji i arystokracji francuskiej i rosyjskiej w wyniku celowo
rozpętanych rewolucji.
– Za rzeź pierwszych chrześcijan i innych narodowości nie
żydowskich, w czasie buntu w Judei w roku 70 n.e. (około 20 tysięcy
wymordowanych przez Żydów).

– Za rzeź chrześcijan i innych nie-Żydów na Cyprze, w Cyrenajce
i Aleksandrii w roku 115 n.e. (około 240 tysięcy wymordowanych
na Cyprze, 200 tysięcy w Cyrenajce i 70 tysięcy w Aleksandrii).
– Za żydowskie mordy rytualne, które wbrew obecnej propagandzie
nie są legendą, mitem czy przesądami ale faktem odnotowanym
w kronikach historycznych i przedmiotem kilkuset rozpraw sądowych
w Europie od średniowiecza do przełomu XIX i XX wieku.
– Za sprawczą i dominującą rolę Żydów w tzw. rewolucjach począwszy
od rewolucji francuskiej z charakterystyczną rzezią katolickiej Wandei
(kilkaset tysięcy ofiar), poprzez rewolucję bolszewicką i zbrodnie
żydokomuny (łącznie 50 – 70 mln ofiar w tym największa zbrodnia
– Hołodomor na Ukrainie – 8 –10 mln ofiar.
– Za likwidację polskich obszarów etnicznych we wschodniej Ukrainie
w 1939 roku – 150 tysięcy ofiar.
– Za rewolucję meksykańską i rewolucję hiszpańską (dziesiątki tysięcy
ofiar).– Za denuncjacje i pomoc w wywózkach do Kazachstanu, na Kołymę
i na Sybir – około 1,5 miliona ludzi, z których połowa zginęła
w trakcie, a 200 tysięcy zamordowano i za więzienie 2 mln po roku
1945 przez zdominowane przez Żydów władze i aparat terroru.
– Za wywołanie dwóch wojen światowych (pierwszej, mocno
finansowanej z masońskiej kasy amerykańskiej, jak również angielskiej
i niemieckiej, w II wojnie światowej Hitler otrzymał na same zbrojenia
od żydowskich bankierów 30 miliardów dolarów).
– Za zlikwidowanie ponad 50 narodowości na ziemi, spośród 120
wcielonych do imperium bolszewickiego.
– Za wprowadzenie totalitaryzmu i komunizmu na świecie, w wyniku
czego zamordowano setki milionów ludzi i morduje się do dnia
dzisiejszego w Korei, Chinach, na Kubie, Syrii, Libii i mniejszym
promilu w innych krajach, również w Polsce.
– Za podbijanie, a potem ustanawianie nowych granic, w rewanżu za
poświęcenie milionów ofiar żołnierzy i cywilów.
– Za przyzwolenie na Holokaust przeprowadzonym na narodzie
żydowskim (Konferencja przedstawicieli Anglii i USA, która odbyła się w kwietniu 1943 roku, zdecydowała o zaniechaniu jakichkolwiek
działań związanych z Holokaustem, odrzucając wszystkie plany pomocy
na wielką skalę. Zarówno brytyjskie Foreign Office, jak i amerykański
Departament Stanu obawiały się, że Trzecia Rzesza przystałaby
chętnie na wstrzymanie pracy komór gazowych, ewakuowała obozy
koncentracyjne i pozwoliła setkom tysięcy(jeśli nie milionom) Żydów
wyjechać na zachód. Jeszcze w 1943 roku Foreign Office „wyjawiło
poufnie” Departamentowi Stanu swoje obawy, że jeśli naciski na
Niemców, by ci wypuścili Żydów, będą zbyt silne, to rzeczywiście
może do tego dojść. Starannie maskowana prawda, jaka kryła się za
tajnym sprawozdaniem z wiosny 1943 roku, wygląda tak, że żadne
z państw sojuszniczych nie miało ochoty przyjąć do siebie Żydów.
Uzgodniono więc milcząco, że wygodniej będzie pozostawić ich
w rękach Hitlera, niż organizować masową ewakuację zwolnionych
do Ameryki, Wielkiej Brytanii, czy Kanady. Słowem, Żydzi stanowiliby
zbyt duży wydatek dla państw ponoszących koszty prowadzenia wojny.
Na Węgrzech większość z 800 tysięcy tamtejszych Żydów przetrwała
aż do marca 1944 roku. W ciągu następnych miesięcy węgierscy Żydzi
zostali wyłapani i stłoczeni w naprędce przygotowanych gettach, gdzie
poddano ich prawdziwym męczarniom. Większość z nich wywieziono
następnie do Oświęcimia i zamordowano)

– Za prowadzenie wiecznych wojen na świecie, ostatnio w Iraku,
a obecnie w Afganistanie, które na celu mają zagrabienie surowców
naturalnych i bogactw, oraz przejęcie rynku produkcji narkotyków,
a także organizowanie poligonów i doświadczeń wojennych na
okupowanych terenach. Czołowi reprezentanci masonerii na świecie
są właścicielami, bądź wspólnikami, między innymi, koncernów
zbrojeniowych, medycznych i innych. Zresztą, wszystko na wojnie
jest potrzebne. Zarabiają na tych wojnach kolejne setki miliardów
dolarów.
– Za wprowadzanie do rządów obcych państw swoich spadochroniarzy,
którzy od środka rozkładają i zarażają gangreną wszystkie dziedziny
narodowe, religijne, kulturalne i gospodarcze.

– Za ochranianie największych bestii i ludobójców na świecie; Mengele,
Morela, Wolińskiej i setek innych tego typu bandytów i morderców.
– Za sztucznie prefabrykowane kryzysy, które ekonomicznie zniewalają
suwerenne państwa.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *